Polityka prywatności

Polityka prywatności portalu internetowego SprawdzonyAgent

Dane użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika oraz Agenta w trakcie Rejestracji jest Głodzik Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 17/15 (00-498). Głodzik Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Polityce Prywatności Sprawdzonyagent.pl, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.
 2. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi korzystającymi z Portalu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Portalu lub nawiązania kontaktu z Agentem.
 3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu Rejestracji oraz w celu właściwego wykonania usług dostępnych w ramach Portalu, w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18. lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 4. Głodzik Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe Użytkownika lub Agenta w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.
 5. Usługodawca jest administratorem następujących danych osobowych: imię, nazwisko oraz adres email lub numer telefonu w zależności od preferencji Użytkownika. W przypadku zarejestrowanych Agentów także roku urodzenia, płeć, kod pocztowy, województwo oraz miejscowości zamieszkania.
 6. Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Portalu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić.
 7. Za wyjątkiem danych, o których mowa w ust. 1 powyżej, Usługodawca nie jest administratorem danych osobowych Użytkowników umieszczonych przez nich w ramach Portalu, w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych w ramach Portalu przez Usługodawcę, w tym w szczególności danych umieszczanych na Portalu w ramach umieszczania w nim Własnych Treści oraz uzupełnienia Profilu, gdyż nie decyduje o celach i środkach ich przetwarzania – przetwarza je, jako powierzone mu do przetwarzania.
 8. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
 9. Głodzik Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim Użytkownikom i Agentom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w Sprawdzonyagent.pl. Głodzik Sp. z o.o. może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik lub Agent wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.
 10. Usługodawca zapewnia, iż przykłada ogromną wagę do kwestii prywatności. Administrowanie powierzonymi do przetwarzania danymi osobowymi, odbywała się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych. Usługodawca zapewnia, iż podjął środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów zarówno danych, których jest administratorem, jaki i danych powierzonych do przetwarzania.

Gromadzenie przez Usługodawcę danych innych niż osobowe

 1. Usługodawca gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z witryną znajdującą się pod adresem www.sprawdzonyagent.pl. Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Portalu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.
 2. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
 3. Niektóre obszary Portalu wykorzystują cookies – pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Portalu.
 4. Informacje o numerach IP mogą być przekazane wyłącznie organom państwa na ich wniosek, jeżeli obowiązek przekazania takich informacji wynikał będzie z przepisów prawa.
 5. Usługodawca zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam na Portalu. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt na Portalu oraz innych witrynach internetowych.
 6. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.